SDG-woordenwolk

Onderzoek met de SDG-woordenwolk aan welke SDGs een bepaald lesonderwerp zoal kan gelinkt worden en maak op die manier systeemdenken aan de hand van de SDGs mogelijk. De SDGs zijn doelstellingen voor de planeet, een dynamisch en complex systeem. Daarom is systeemdenken een erg belangrijke voorwaarde om aan de slag te kunnen gaan met de SDGs. Systeemdenken is een andere manier van kijken naar en denken over de werkelijkheid. In plaats van een focus op afzonderlijke onderdelen van een systeem, ligt de focus van systeemdenken op het ontdekken van relaties, verbanden, interacties,.... om complexe systemen beter te begrijpen. De SDGs zijn één en ondeelbaar. Een doelstelling kan men niet bereiken zonder te werken aan andere doelstellingen of, wat positief kan zijn voor één doelstelling kan dan weer negatief uitdraaien voor een andere. Systemisch denken over de SDGs is daarom cruciaal voor het opstellen van beleid, in het onderwijzen over deze thema’s, en in het ontwikkelen van acties. 

SDG woordenwolk 2021

Je kan de afbeelding ook downloaden.

Doel:

Systeemdenken aan de hand van de SDGs stimuleren. De leerlingen en leerkrachten ontdekken dat lesonderwerpen op verschillende manieren verbonden zijn met de SDGs. Ze zien dat de SDGs sterk met elkaar verweven zijn.

Wanneer gebruik je deze tool? 

Gebruik de SDG-woordenwolk om na een les, actie of project met je leerlingen te reflecteren over de SDGs:  welke kernwoorden geven de essentie van de les weer en met welke SDGs zijn ze verbonden?

Hoe ga je te werk? 

Druk de blanco SDG-woordenwolk af of projecteer hem op een (digitaal) bord.
Noteer de kernwoorden uit de les in het midden van de cirkel.
Verbind alle kernwoorden met de bijhorende SDGs.

Met verschillende lijnsoorten maak je duidelijk hoe de kernwoorden verbonden zijn met de SDGs:

 • Een volle lijn: het woord heeft een directe link met een SDG; de dikte van een lijn maakt duidelijk hoe sterk de link met een SDG is.
 • Een stippellijn: het woord heeft een indirecte link met een SDG.
 • Met een pijl duid je een richting of volgorde aan.
   

Hoe interpreteer je de woordenwolk?

Eenmaal de woordenwolk klaar is en voorzien is van lijnen, kan je deze bespreken. Volgende vragen kunnen daarbij helpen:

 • Hoe ziet de woordenwolk eruit? Waar doet de woordenwolk aan denken? Bv. een spinnenweb, een knoop, een labyrint, …
 • Welke SDGs hebben de meeste lijnen gekregen? Hoe komt dat?
 • Welke SDGs kregen geen lijnen? Wat is daar de oorzaak van? Kunnen we nog woorden vinden voor deze SDGs?
 • Zijn er linken te vinden die je niet had verwacht?
 • Wat is de verhouding aan volle lijnen en stippellijnen?
 • Waarom zijn er pijlen volgens een bepaalde richting getrokken?