SDG-ideeënbox

In deze SDG-ideeënbox vind je een lijst vol inspirerende ideeën om op jouw school aan de slag te gaan met de SDGs. Je kan de lijst inperken door de filters hieronder te gebruiken. Gebruik de Control toets om meerdere opties te selecteren en klik op “zoek “ om de filter toe te passen.

Heb je zelf een goed idee? Laat het ons weten op mos@vlaanderen.be en misschien wordt jouw idee wel opgenomen.

SDG Niveau Ideeën Doelgroep
SDG 1: Geen armoede Beleid Bekijk op school het thema armoede en kansarmoede met een kinderrechtenbril BaO
SDG 1: Geen armoede Beleid Voer als school een doortastend armoedebeleid. Tips vind je in de brochure van Netwerk tegen armoede en in Klasse. BaO
SDG 1: Geen armoede Beleid Werk een gelijkekansenbeleid uit en ga engagementen aan rond gelijke kansen voor iedereen op school, ongeacht huidskleur, geloof, handicap of socio-economische achtergrond. Dit kan je aanvullen met een fonds voor gelijke kansen op school, dat sommige kinderen een financieel duwtje in de rug kan geven. BaO
SDG 1: Geen armoede Beleid inschrijfbeleid: doorbreek segregatie via inschrijving en streef een zo divers mogelijke leerlingenpopulatie na op sociaal-economisch vlak. Zorg dat de informatie om in te schrijven voor iedereen even vlot te vinden is. Organiseer de inschrijvingen zo dat iedereen dezelfde kans heeft om om zich in te schrijven op jouw school. BaO
SDG 1: Geen armoede Beleid Schaf tweedehands materialen aan en maak deze toegankelijk voor gebruik door leerlingen. BaO
SDG 1: Geen armoede Beleid Bewaak de maximum factuur BaO
SDG 1: Geen armoede Beleid Organiseer deelprojecten rond materialen op school en ook met scholen onderling, met de gemeente of andere organisaties BaO
SDG 1: Geen armoede Beleid Geef de leerlingen inspraak in waar het budget naartoe gaat. BaO
SDG 1: Geen armoede Beleid Kom als school tegemoet aan de basisbehoeften van de leerlingen (eten, sanitair, energie, douchen, sport, ...) BaO
SDG 1: Geen armoede Beleid Ondersteun verplaatsingsmogelijkheden van de leerlingen vb.: bied fietsen aan of spring bij BaO
SDG 1: Geen armoede Beleid Bekijk hoe je ontbijten en middaglunchen voor iedereeen kan organiseren BaO
SDG 1: Geen armoede Beleid Plan en implementeer engagementmogelijkheden voor het versterken van de positie van arme mensen, het verminderen van hun kwetsbaarheid voor verschillende gevaren en het vergroten van hun veerkracht - in samenwerking met NGO's, de privésector en / of gemeenschapsgroepen, enz. BaO
SDG 1: Geen armoede Leerlingen Bezoek een armoedeorganisatie BaO
SDG 1: Geen armoede Leerlingen Laat lokale getuigenissen aan bod komen BaO
SDG 1: Geen armoede Leerlingen Doe een project rond merkkledij, 2dehandskledij, sociale normen (en andere aspecten uit de armoedecirkel) BaO
SDG 1: Geen armoede Leerlingen Help mee in een volkskeuken BaO
SDG 1: Geen armoede Leerlingen Laat getuigenis van de hele wereld aan bod komen. vb dokters van de wereld BaO
SDG 1: Geen armoede Leerlingen Organiseer een inleefweek 'Armoede' met je klas. Ga de uitdaging aan om één week rond te komen met een budget van iemand die in armoede leeft. BaO
SDG 1: Geen armoede Leerlingen Besteed aandacht aan kinderrechten BaO
SDG 1: Geen armoede Leerlingen Geef op de Werelddag van Verzet tegen Armoede (17 oktober)een actuales over het web van armoede waarin sommigen verstrikt raken. BaO
SDG 1: Geen armoede Leerlingen Maak kennis met de verschillende domeinen uit het armoedeweb via het spel ‘Weg uit dat web’ van Welzijnszorg. De leerlingen krijgen zo zicht op de factoren die aan de basis liggen van armoede en de complexiteit ervan. SO
SDG 1: Geen armoede Leerlingen Neem een kijkje in het cijfermateriaal rond armoede en sociale uitsluiting van Statbel, het Belgisch statistiekbureau en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. SO
SDG 1: Geen armoede Leerlingen Bekijk reeksen (vb Kansarmoede), documentaires (vb Rabot), pano-reportage 'Armoede geraak je daar ooit uit? SO
SDG 1: Geen armoede Leerlingen Bied stage aan binnen organisaties die armoede aanpakken. SO
SDG 1: Geen armoede Leerlingen Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project rond: "Wordt armoede groter of kleiner?" SO
SDG 1: Geen armoede Leerlingen Voer een casestudy uit over armoede en rijkdom in geselecteerde landen (via desktoponderzoek) of op lokaal niveau (door excursies, interviews doen, etc.) SO
SDG 1: Geen armoede Actie Organiseer ontbijten voor alle leerlingen (niet enkel voor lln die met een lege maag naar school komen) i.s.m CLB BaO
SDG 1: Geen armoede Actie Laat de leerlingenraad meewerken in STOS (samen tegen onbetaalde schoolfactuur) SO
SDG 1: Geen armoede Actie Organiseer inzamelacties BaO
SDG 1: Geen armoede Actie Plaats uitleenkasten of ruilkasten of weggeefkast BaO
SDG 1: Geen armoede Actie Sluit aan bij het Tutti Frutti -project BaO
SDG 1: Geen armoede Actie Ondersteun een school in het buitenland/ontwikkelingsland/ met materialen (vb: boeken, schriften, potloden,…) en zet uitwisselingsproject op bijvoorbeeld via VVOB (educatieve kansen) BaO
SDG 1: Geen armoede Actie Organiseer een sociale actiedag en maak kennis met sociale initiatieven in de buurt BaO
SDG 1: Geen armoede Actie Benut (meerdaagse)uitstappen om leerlingen te laten kennismaken met duurzame ecologische en sociale initiatieven. Laat leerlingen het budget beheren bv. transport - restaurant - organisaties. SO
SDG 1: Geen armoede Actie Organiseer een fietsatelier op school BaO
SDG 1: Geen armoede Actie Plan en run een studentenbedrijf dat fairtradeproducten verkoopt SO
SDG 1: Geen armoede Actie Plan en voer een bewustmakingscampagne over armoede lokaal en wereldwijd BaO
SDG 2: Geen honger Beleid Zet in op duurzame en gezonde voeding op school. Serveert de schoolkantine af en toe vis? Kies dan voor MSC-gecertifieerde vis (wilde vis uit duurzame visvangst) of ASC (verantwoord gekweekte vis). De viswijzer helpt je op weg. Zet in op groenten en fruit die duurzaam geproduceerd zijn. Biedt jouw school al groenten en fruit aan? Doe dan een duurzame zet en kies voor seizoensgebonden, lokaal en biologisch. BaO
SDG 2: Geen honger Beleid Organiseer sociale werking op school voor leerlingen die eten op school niet kunnen betalen. Neem dit ook op in het schoolbeleid. BaO
SDG 2: Geen honger Beleid Maak afspraken maken met keuken/catering (lokaal, vegetarisch, seizoensgebonden, bio,…) BaO
SDG 2: Geen honger Beleid Gebruik een detectie methode voor lege brooddozen. Voer een beleid rond brooddozen, tussendoortjes en traktaties BaO
SDG 2: Geen honger Beleid Bied gratis soep en brood aan voor alle leerlingen BaO
SDG 2: Geen honger Beleid Organiseer onderzoeken van kleinschalige initiatieven bv. eigen kok, voedselveiligheid… BaO
SDG 2: Geen honger Beleid Voer een beleid rond voedselverspilling BaO
SDG 2: Geen honger Leerlingen De leerlingen leren verschillende kookculturen kennen bv. pot-luck, veggie, wereldkeuken... BaO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Bestudeer met leerlingen het concept honger, ondervoeding en groepen die er bijzonder kwetsbaar voor zijn SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Bestudeer de oorzaken van honger en ondervoeding, inclusief de relatie tussen klimaatverandering en voedselzekerheid en de uitputting van de bodemkwaliteit SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Bestudeer de gevolgen van honger en ondervoeding voor de gezondheid en het welzijn van mensen, maak de link met migratie SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Leg verbanden tussen de fysieke, emotionele en sociaal-culturele functies van voedsel SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Bekijk honger in relatie tot overvloed, obesitas en voedselverspilling SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Vergroot de kennis van de omgekeerde voedingsdriehoek en de leerlijn gezonde en duurzame voeding van het Vlaams Instituut Gezond Leven BaO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Werk rond lokaal en seizoensgebonden producten. Bezoek boeren uit de buurt, een lokale CSA-boer, een bedrijf met permacultuur, BaO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Bestudeer concepten en principes van duurzame landbouw, waaronder klimaatbestendige praktijken, biologische landbouw, biologisch-dynamische landbouw, permacultuur en agro-bosbouw SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Gebruik onderzoekend leren om de voedselkennis te vergroten, de voedselkilometers te berekenen van het ontbijt, tussendoortjes, middagmaal,... BaO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Werk rond fairtrade: bezoek een wereldwinkel, voedelsbank, maak de link met mensenrechten BaO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Ga winkelen en lees verpakkingen van lievelingsvoeding, de ingrediëntenlijst, de labels,… BaO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Organiseer excursies naar plaatsen waar duurzame landbouw wordt beoefend. SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Organiseer met de leerlingen een debat rond duurzame voeding. BaO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Lees een boek en werk rond dit thema in de klas BaO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Bestudeer de oorzaken en gevolgen van honger in de wereld SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Maak analyses van case study's gericht op adequaat en niet-adequaat overheidsbeleid of managementstrategieën van ondernemingen om honger te bestrijden, voedselverspilling tegen te gaan en duurzame landbouw te bevorderen SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Organiseer rollenspelen met kleinschalige producenten versus grote ondernemingen op een mondiale markt die wordt beïnvloed door belastingen, subsidies, tarieven, quota's, enz. SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Laat leerlingen kennis maken met instellingen en bewegingen die verband houden met honger en duurzame landbouw, zoals het voedsel van de VN en Agriculture Organisation (FAO), Foodwatch, Slow Food, community-based agriculture, the international verkeer via Campesina, etc. SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Bekijk de impact van natuurlijke gevaren en rampen in de voedselproductiesystemen SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Volg de weg van het voedsel van boerderij tot vork - het telen, oogsten en bereiden van voedsel, b.v. in stedelijk of school tuinieren projecten BaO
SDG 2: Geen honger Actie leg een moestuin aan BaO
SDG 2: Geen honger Actie Ga aan de slag met de groenten uit de moestuin: maak een receptenboekje, broodbeleg, kook met de geteelde producten,.. BaO
SDG 2: Geen honger Actie organiseer een solidariteitsmaaltijd BaO
SDG 2: Geen honger Actie Composteer op school BaO
SDG 2: Geen honger Actie Hou kippen op school BaO
SDG 2: Geen honger Actie Organiseer een actiedag waarbij men verschillende keukens kan proeven BaO
SDG 2: Geen honger Actie Kook met gekke groenten BaO
SDG 2: Geen honger Actie Vermijd voedselverlies. Organiseer een restjesdag,... BaO
SDG 2: Geen honger Actie Maak een gezonde lunch met lokale producten BaO
SDG 2: Geen honger Actie Betrek studenten om overgebleven voedsel bij mensen in nood te brengen SO
SDG 2: Geen honger Actie Sta stil bij de Wereldvoedseldag op 16 oktober BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Zet in op de uitbouw van een gezondheidsbeleid in je school. Gezonde School helpt je om stap voor stap te evolueren van losse acties naar een samenhangend (thematisch) gezondheidsbeleid. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Erken de meerwaarde van leerlingenparticipatie, installeer een veilig schoolklimaat en open klasklimaat. Zorg dat het schoolbeleid op een participatieve en transparante manier tot stand komt. Laat je hiervoor begeleiden door de Vlaamse scholierenkoepel (VSK) BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Evalueer de ontwikkeling van persoonlijke talenten van leerlingen en leerkrachten Richt je niet enkel op de kennis. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Integreer bewegend leren en outdoor education in schoolbeleid. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Organiseer outdoor education of het buitenlessen geven. Maak een platform waarop leerkrachten hun lessen delen. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Zorg dat leerlingen de mogelijkheid hebben om voldoende water te drinken. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Zorg dat de lokalen voldoende geventileerd zijn wanneer de leerlingen er les krijgen. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Zorg voor een nette en aangename omgeving in het groen BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Voer een beleid rond prestatiedruk BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Leerlingen Voer klasgesprekken over welzijn, prestatiedruk, bewegen, alocholgebruik, drugs, zelfmoord, vaccins , gezonde en ongezonde voeding, overgewicht, geestelijke gezondheid, medische raadpleging, educatie, seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting, inclusief voorlichting over zwangerschapsvermijding en veiliger seks, verkeersongevallen. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Leerlingen Voer onderzoek naar het binnenklimaat van de klas (CO2, verwarming, verlichting, luchtkwaliteit,...) BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Leerlingen Bespreek een discriminerende houding ten opzichte van mensen met hiv, andere ziekten of psychische stoornissen BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Leerlingen Bespreek sexuele gezondheid en aids, genitale verminking,... SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Leerlingen Bekijk video's die gezondheidsbevorderend gedrag vertonen (bijvoorbeeld een condoom gebruiken voor veiligere seks, 'nee' zeggen tegen drugsaanbiedingen ...) SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Leerlingen Bekijk films over Artsen zonder grenzen ook met voorbeelden van epidemieën BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Leerlingen Bespreek de invoed van het gebruik van chemicaliën, de vervuiling en verontreiniging van lucht, water en bodem op de gezondheid BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Leerlingen Beluister verhalen door mensen met ernstige ziekten, drugsverslaving, enz. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Leerlingen Informeer de leerlingen over epidemieën en endemische ziekten. Welke zijn die, wat zijn de uitdagingen, hoe worden successen geboekt.... (Malaria, Zika, Ebola, Covid 19,...) BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Onderneem acties om een gezond binnenklimaat na te streven BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer lezingen rond de problematiek van leerlingen (cyberpesten, gamen, alcohol, drugs,...) voor de ouders. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Zet een peter en meter werking op. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Sluit aan bij actuele initiatieven en actiedagen rond het welzijn. Maak hulplijnen bekend. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Deel de ruimte zowel in klas als op de speelplaats zo in dat ze tegemoet komt aan de noden van ieders welzijn: bv. stille ruimte, rustige zone, chill out zone, avontuur,... BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer een cursus EHBO op school. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer one mile a day of 10 000 stappen per dag BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer een complimentendag BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Geef buiten les. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Maak van je school een Groene school met groene gezellige ruimtes waar het goed is te vertoeven. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Steun de generatie rookvrij en werk samen aan een rookvrije toekomst. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer peer-to-peer mediation en maak kinderen en jongeren vaardig om zelf conflicten op te lossen. Peer-to-peer mediation staat voor bemiddeling onder gelijken. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Leerlingen verwerven kennis en vaardigheden die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen o.a. via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Gebruik het donut-onderwijs model van Rob de Vrind 2018. (Geïnspireerd op het economische donut-model van Kate Raworth en het model van Arjen Wals en Heleetje Swart). Het donut onderwijsmodel zegt dat goed onderwijs, dat Leren voor duurzame ontwikkeling prima is mits het aandacht besteedt aan klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit, water-bodem-luchtverontreiniging, fijn stof, aantasting van de ozonlaag, ontbossing, de N-P kringloop, de verzuring en leegvissing van de oceanen en chemische verontreiniging (ook door plastics). Dat is het ecologisch plafond.
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Doe mee aan de Internationale Dag van de Leerkrachten. Zo worden niet alleen de leerkrachten in de bloemetjes gezet, maar wordt ook de hele school gesensibiliseerd rond de toegang tot kwaliteitsvol onderwijs. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Veranker het differentiëren en inclusief onderwijs. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Professionaliseer in EDO en in de 21e eeuwse vaardigheden BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Stel een bijscholingsbeleid op. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Organiseer pedagogische studiedagen BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Geef pedagogische ondersteuning aan leerkrachten BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Zet in op leerlingenparticipatie. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Zet een beleid uit voor startende leerkrachten en stagairs en goede begeleiding/opvolging via bv. een coach of meter/peter BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Organiseer het duaal leren (stages in partnerbedrijven) BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Evalueer de ontwikkeling van persoonlijke talenten (niet enkel kennis) BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Neem deel aan een onderwijsproject of -netwerk dat onze landsgrenzen overschrijdt. Dat kan via een uitwisseling op afstand, zoals eTwinning, maar ook via een fysieke uitwisseling, bijvoorbeeld met Erasmus+ ( ) of, dichterbij, Buurklassen( en ). Het geeft leerlingen en leerkrachten een beeld van het onderwijs(systeem) in verschillende landen en helpt bovendien stereotypes te doorbreken. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Zet in op empowerment van jongeren en empowerment van gemarginaliseerde groepen BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Leerlingen Organiseer een boeiende leeromgeving waarin verwondering, ervaringsgericht onderwijs, ontdekkend leren, onderzoekend en ontwerpend leren centraal staat. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Leerlingen Koppel de vakgebonden, klasgebonden en klasdoorbrekende activiteiten aan duurzaamheid. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Leerlingen Geef leerlingen inspraak bij de keuze van de lesonderwerpen. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Leerlingen Creeër een betekenisvolle context en het levensecht leren BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Leerlingen Gebruik het systeemdenken en de hollistische aanpak om thema's uit te werken. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Leerlingen Voer een case study uit over het onderwijssysteem en de toegang tot het onderwijs (bijvoorbeeld inschrijving in het lager onderwijs) in geselecteerde gemeenschappen of landen SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Leerlingen Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Wat is een duurzame school?" SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Organiseer een talentenjacht BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Organiseer vakoverschrijdende projecten BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Sta stil bij de 'Internationale dag van het recht op onderwijs' BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Ontwikkel partnerschappen tussen scholen, universiteiten en andere instellingen die onderwijs aanbieden in verschillende regio's van de wereld (Zuid en Noord, Zuid en Zuid) BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Plan een kwaliteitsbewustmakingscampagne en voer deze uit BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Plan en voer een SDG-project uit op een school of universiteit, of voor de lokale gemeenschap BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Vier de UN World Youth Skills Day (15 juli), Internationale alfabetiseringsdag (8 september) of Wereldleraardsdag (5 oktober); of neem deel aan Global Action Week for Education BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Organiseer SDG-dagen op lokaal, regionaal en nationaal niveau BaO
SDG 5: Gendergelijkheid Beleid Voer een genderinclusief beleid (bv. genderneutraal toilet). Wees je bewust van genderstereotypen. Geef het goede voorbeeld aan kinderen door in de klas en op school op gelijke voet beslissingen te nemen. BaO
SDG 5: Gendergelijkheid Beleid Screen de handboeken op gender BaO
SDG 5: Gendergelijkheid Beleid Organiseer bijscholing voor leerkrachten BaO
SDG 5: Gendergelijkheid Beleid Streef een sociale mix na in de klassen en het leerkrachtenteam BaO
SDG 5: Gendergelijkheid Beleid Gebruik leerlingen als rolmodellen. BaO
SDG 5: Gendergelijkheid Leerlingen Geef les over gender en genderstereotypes BaO
SDG 5: Gendergelijkheid Leerlingen Let bij groepswerk op voldoende diversiteit op vlak van gender BaO
SDG 5: Gendergelijkheid Leerlingen Werk projecten uit met (bijna) zuivere jongensklassen samen met meisjesklassen (uit andere scholen of campussen) BaO
SDG 5: Gendergelijkheid Leerlingen Informeer je leerlingen over gendernormen, anticonceptie, seksueel geweld en seksuele rechten handel invrouwen en meisjes. BaO
SDG 5: Gendergelijkheid Leerlingen Analyseer aan de hand van de methodiek Helden en Heldinnen hoe stereotiepe man- en vrouwbeelden geworteld zijn in onze geschiedenis, onze cultuur en ons dagelijks leven. BaO
SDG 5: Gendergelijkheid Leerlingen Breng kindhuwelijken en de ongelijkheid tussen jongens en meisjes ter sprake aan de hand van de film 'Difret'. BaO
SDG 5: Gendergelijkheid Leerlingen Zorg ervoor dat het gender-, holebi- en transgenderthemain de klas aan bod komt. Raadpleerg www.schooluitdekast.be voor meer info BaO
SDG 5: Gendergelijkheid Leerlingen Nodig sprekers uit die geweld hebben meegemaakt op basis van genderidentiteit of seksuele geaardheid SO
SDG 5: Gendergelijkheid Leerlingen Nodig eens een spreker uit die de genderstereotypes in het werkveld doorbreekt: een vrouwelijke CEO, een man die kinderleider is, enzovoort. Ga na in je eigen netwerk wie zou willen getuigen over zijn of haar eigen parcours en zo anderen inspireert om hun eigen weg te volgen. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Leerlingen Voer rollenspelgames uit waarin wordt ingegaan op inclusie en identiteit op basis van geslachtsrollen SO
SDG 5: Gendergelijkheid Leerlingen Werk samen met groepen uit andere delen van de wereld waar de aanpak van het geslacht anders kan zijn SO
SDG 5: Gendergelijkheid Leerlingen Breng een dag door met werken in traditioneel dames- of herenwerk (ruilwerk) SO
SDG 5: Gendergelijkheid Leerlingen Onderzoek hoe verschillende natuurlijke gevaren en rampen vrouwen, meisjes, mannen en jongens anders beïnvloeden SO
SDG 5: Gendergelijkheid Actie Organiseer een relatiedag waarbij de verschillende relatievormen bij holebi aan bod komen. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Actie Schenk aandacht aan Equal pay day, Nationale en Internationale vrouwendag en Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, 'coming out dag' SO
SDG 5: Gendergelijkheid Actie Organiseer een Equality day. BaO
SDG 5: Gendergelijkheid Actie Hang op 17 mei, de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie, een regenboogvlag op. Doe mee aan Paars, een grote LGBTQ+- schoolcampagne over heel de wereld. De + in LGBTQ+ toont aan dat iedereen wordt inbegrepen, ongeacht iemands seksuele of genderidentiteit BaO
SDG 5: Gendergelijkheid Actie Doe mee aan de Week van de Lentekriebels. Het een perfectmoment om binnen je school bezig te zijn rond seksuele gezondheiden weerbaarheid. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Actie Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Wat is het verschil tussen ongelijkheid en gelijkheid en hoe is het van toepassing op de wereld van het werk?" SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Hou meterstanden bij. Breng waterverspilling en lekkages in kaart en herstel ze BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Vang het hemelwater op en gebruik het voor bv de planten water te geven, doorspoelen van de toiletten. BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Controleer de kwaliteit van drinkwaterfonteintjes. BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Neem bij verbouwing en renovaties het waterbeleid mee. Voorbeeld: controleer en vernieuw filters, spaarknoppen, wateropvang, zuivering, waterleidingen …) BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Kies voor milieuvriendelijke poetsproducten. BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Besteed aandacht aan het belang van proper water. Organiseer iets rond wereldwaterdag of wereldtoiletdag. BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Voorzie een plan om de waterveiligheid onder de klimaatverandering te garanderen: bijv. omgaan met sociale en economische druk veroorzaakt door frequente golven van droogte en dus watertekorten, en door overstromingen en dus te veel water BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Leerlingen Onderzoek eigen watervoetafdruk BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Leerlingen Onderzoek naar grondwaterschaarste/ waterbeschikbaarheid, de wereldwijde waterkringloop en de waterverdeling en watergebruiksefficiëntie SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Leerlingen Geef les over het belang van watergerelateerde ecosystemen. Geef les over de Plastic soep. Stuur leerlingen op onderzoek uit. BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Leerlingen Geef les over de effecten van vervuiling, dumping en uitstoot van gevaarlijke chemicaliën en materialen op waterkwaliteit. Stuur leerlingen op onderzoek uit. BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Leerlingen Maak leerlingen bewust maken van indirect waterverbruik/ virtueel water BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Leerlingen Onderzoek en bestudeer met de leerling de water- en sanitaire voorzieningen gerelateerde activiteiten en programma's, waaronder waterwinning, ontzilting, waterefficiëntie, afvalwaterbehandeling, recycling en hergebruiktechnieken, wateroctrooien, landschapsarchitectuur voor aanvulling van het grondwater en geïntegreerd beheer van waterbronnen SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Leerlingen Onderzoek de waterkwailiteit thuis, op school, in de buurt. BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Leerlingen Leer kleuters en leerlingen over water/toilet hygiëne BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Leerlingen Organiseer een waterdebat: laat je leerlingen met elkaar in debat gaan over oplossingen voor de wereldwijde wateruitdagingen en hoe wij kunnen werken aan bewuster watergebruik en –gedrag BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Leerlingen Zet thema's uit over water en duurzame ontwikkeling (b.v. water en gender, water en ongelijkheid, water en gezondheid, water en steden, water en energie, water- en voedselzekerheid, water- en rampenrisicovermindering, water en klimaatverandering, water en de groene economie, water en banen) BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Leerlingen Maak een themaboek 'Water' in je klas. BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Leerlingen Organiseer excursies naar lokale waterinfrastructuren BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Leerlingen Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Welke menselijke activiteit kan zonder water plaatsvinden? SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Vang water van een lekkende kraan gedurende bepaalde tijd op om duidelijk te maken hoeveel water er verloren gaat. BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Doe mee aan Join for water BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Breng een bezoek aan Hidrodoe BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Doe mee aan de Wereldwaterdag BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Ontwikkel een concept voor lokaal duurzaam watergebruik en -voorziening op basis van succesverhalen SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Ontwikkel schoolpartnerschappen tussen scholen in regio's met overvloed of schaarste aan water BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Plan een bewustmakingscampagne of een jongerenactieproject over water en het belang ervan SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Ontwikkel een projectwerk over het onzichtbare water, bijvoorbeeld hoeveel water in een liter bier, een kilo rundvlees, een t-shirt, enz. BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Verspil geen energie. Promoot hergebruik en repareren in je school. BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Hou een energieboekhouding bij BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid De CO2 calculator,de Ener gieID en Energie Challenges worden mee opgenomen in de energieboekhouding BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Maak een energie audit ifv de te nemen energiemaatregelen (zowel technisch als rationeel energiegebruik.  BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Sluit aan op groene stroom, stel de verwarmingsketel goed af, doe aan relightning, isoleer, maak gebruik van thermostatische kranen, koop zonnepanelen aan,... BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Ga energieverspilling tegen door standaardinstellingen aan te passen bv. verlichting, computers etc gaan uit na bepaald uur BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Kies een energie aanspreekpunt om defecten en pijnpunten te melden. BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Bij nieuwbouw en verbouwingen wordt rekening gehouden met de BEN-norm BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Werk samen met steden en gemeenten of coöperaties voor aankoop van zonnepanelen BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Er wordt een brug geslagen met het educatieve luik met behulp van de CO2 calculator en de energiekoffer BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Maak een repareerplaats op school. BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen Organiseer schoolbezoeken aan energiecentrales, zonnepanelen park, windmolenpark, geothermie installaties, getijden instalaties, energie-coöperaties, energieleveranciers,… BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen Geef les over de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare energiebronnen zoals olie (Piek van olieproductie en energiezekerheid) BaO